OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

U ovim Opštim uslovima korišćenja Strip Tip (Opšti uslovi korišćenja) „Strip Tip“, „aplikacija“, „veb sajt“, ,,mi’’ i ,,naši’’ upućuje na privredno društvo STRIP-TIP DOO Beograd, sa registrovanim sedištem u ul. Vitezova Karađorđeve Zvezde br. 58A, Beograd, registrovano pod matičnim brojem 21701599.

Ovi Opšti uslovi korišćenja predstavljaju ugovor po pristupu između Strip Tip-a sa jedne strane, i Vas kao Korisnika, sa druge strane. Korišćenjem bilo kog sadržaja na veb sajtu i aplikaciji koji su u vlasništvu Strip Tip-a, smatra se da ste se upoznali sa ovim Opštim uslovima korišćenja i dali svoju saglasnost.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA PRE REGISTRACIJE ILI KORIŠĆENJA USLUGE, VEB SAJTA ILI APLIKACIJE.

Korišćenje veb sajta i aplikacije vam je omogućeno isključivo uz poštovanje svega što je u ovim Opštim uslovima korišćenja propisano i što Vama kao korisniku (Korisnik) pruža određena prava, ali i obaveze, a kako biste putem naše aplikacije ili veb sajta imali pristup Usluzi.

Ukoliko se iz bilo kog razloga niste saglasili sa ovim Opštim uslovima korišćenja nećete biti u mogućnosti da koristite Uslugu. Ovi Opšti uslovi korišćenja nisu namenjeni niti se mogu tumačiti kao Opšti uslovi korišćenja relevantni za pružanje bilo kojih drugih usluga koje nisu eksplicitno navedene u tekstu

Ovi Opšti uslovi korišćenja se odnose na Vaše korišćenje Usluge i da informišu o načinu funkcionisanja Usluge, osim u slučaju kada je drugačije posebno naznačeno ili izdvojeno.

Svi sadržaji objavljeni na veb sajtu ili aplikaciji su u isključivom vlasništvu Strip Tip-a ili su u vlasništvu poslovnih partnera Strip tip-a, te se mogu jedino i isključivo koristiti za ličnu upotrebu, u nekomercijalne svrhe i na sopstvenu odgovornost.

Datum izdavanja ovih Opštih uslova korišćenja je 01.11.2022. godine, a datum izdavanja poslednje izmene teksta Opštih uslova korišćenja je: 01.11.2022. godine.

1. Pristup Uslugama

Pristup našem veb sajtu i aplikaciji

Pristup je dozvoljen samo za ličnu upotrebu. Registracija i pristup veb sajtu i aplikaciji su besplatni.

Mi ćemo uložiti razumne napore kako bismo osigurali da Vam je Usluga dostupna dvadeset i četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Međutim, mogući su prekidi u funkcionisanju veb sajta i aplikacije zbog održavanja, nadogradnje i hitnih popravki ili zbog kvara telekomunikacionih veza i opreme. Mi ćemo sa svoje strane, tamo gde je to pod našom razumnom kontrolom, preduzeti neophodne korake kako bi se to sprečilo. Ipak, ne garantujemo dostupnost, neprekidno korišćenje ili korišćenje Usluge bez bilo kakvih grešaka i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, potraživanje, troškove ili izdatke, koji su posledica zakazanih ili neplaniranih prekida rada, nedostupnosti ili sporosti Usluge.

Zadržavamo pravo na ograničenje upotrebe Usluge prema vlastitom nahođenju u bilo koje vreme sa ili bez prethodne najave. Sa druge strane, Vi ste odgovorni za nabavku i održavanje bilo koje opreme ili pomoćnih usluga potrebnih za povezivanje i upotrebu Usluge. Takođe, Vi ste odgovorni i za obezbeđivanje kompatibilnosti svoje opreme ili dodatnih usluga sa našom Uslugom.

Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na Vašem nalogu i saglasni ste da ćete u svakom trenutku održavati sigurnost i tajnost naloga.

U slučaju da korisnik ne omogući ažuriranje aplikacije odnosno preuzimanja unapređenja aplikacije koja su kreirana u obliku promene interfejsa, popravki grešaka, poboljšanja kompatibilnosti sa uređajima odnosno softverom, novih modula ili potpuno novih verzija aplikacije Strip Tip zadržava pravo da onemogući korišćenje aplikacije koja nije ažurirana odnosno zastarelih verzija aplikacije uz prethodno obaveštavanje korisnika najranije 15 dana unapred.

Za vreme nadograđivanja aplikacije ili radova na infrastrukturi koja omogućava korišćenje aplikacije, aplikacija odnosno pojedine njene funkcionalnosti mogu biti nedostupni.

Obim Usluga

Korisnici Tip aplikacije mogu pratiti najnovije sportske vesti, stručne analize mečeva iz raznih sportova (fudbal, košarka, odbojka, rukomet, tenis, konjske trke), zanimljivosti iz sveta sporta i rezultate sportskih događaja uživo. (u daljem tekstu sve zajedno: „Usluga“).

2. Registracija

Prilikom registracije zadržavamo pravo da u ovu svrhu prikupljamo Vaše određene lične podatke. Briga o Vašim ličnim podacima je ključna za naše poslovanje, a o zaštiti Vaših ličnih podataka pogledajte naše Obaveštenje o privatnosti.

Kako biste bili u mogućnosti da koristite našu aplikaciju, najpre je potrebno da besplatno preuzmete aplikaciju za svoj mobilni telefon sa Google Play prodavnice ili App Store platforme.

Preduslovi korišćenja usluge putem aplikacije su kompatibilan elektronski uređaj sa odgovarajućim operativnim sistemom i internet konekcija odgovarajuće brzine, a imajući u vidu da se komunikacija prenosi posredstvom Internet protokola. Korisnicima se preporučuje upotreba interneta korišćenjem lokalne Wi-Fi mreže, te se posebno upozoravaju da korišćenje aplikacije putem interneta mobilnih operatora (gprs iii 3G,4G) može prouzrokovati dodatne troškove prema mobilnim operaterima.

Prilikom prijave za korišćenje Usluge morate da dostavite tražene informacije kako biste mogli uspešno da završite proces registracije.

Korisnički nalozi napravljeni od strane ,,botova’’ ili automatizovani pokušaji prijavljivanja od strane „botova“ ili drugih automatizovanih metoda nisu dozvoljeni. Odgovorni ste za održavanje bezbednosti svog korisničkog naloga i lozinke. Mi ne možemo i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu proizašlu iz Vašeg nepoštovanja ove sigurnosne obaveze. Odgovorni ste za bilo koju vrstu sadržaja koji je postavljen preko Vašeg korisničkog naloga. Svako lažno, prevarno ili neovlašćeno korišćenje Usluge, odnosno korisničkog naloga može biti razlog da Vam ukinemo pravo na pristup ili korišćenje Usluge, odnosno korisničkog naloga. Ne smete da koristite Uslugu u bilo koje ilegalne ili neovlašćene svrhe. Ne smete, tokom korišćenja Usluge, kršiti bilo koje zakone kojima podležete kao Korisnik. Ne smete modifikovati, prilagođavati ili hakovati našu aplikaciju ili veb sajt, odnosno korisnički nalog ili modifikovati neku drugu aplikaciju tako da lažno nagoveštavate njenu povezanost sa našom Uslugom. Ne smete niti možete na bilo koji način biti ovlašćeni da preprodajete korišćenje Usluge bilo kojoj trećoj strani predstavljajući to kao Vaše privatno vlasništvo ili uz dodatak nadoknade.

Ukoliko sumnjate da je došlo do korišćenja ili pristupa Vašem korisničkom nalogu od strane trećih lica, odmah nas o tome obavestite. Vi ste jedini i isključivo odgovorni u slučaju da dođe do kršenja odredaba ovih Opštih uslova korišćenja proizašlih kao posledica pristupa ili korišćenja Vašeg korisničkog naloga, sa ili bez Vašeg znanja.

Ukoliko postoje razlozi da verujemo da informacije koje ste pružili kako biste se registrovali na Uslugu krše ili je verovatno da će prekršiti bilo koju od odredaba u ovim Opštim uslovima korišćenja, preduzećemo odgovarajuće radnje, uključujući, ali se ne ograničavajući na to da odbijemo pristup i korišćenje Usluge.

Korišćenje Usluge nakon registracije

Registracijom na Tip aplikaciju pristupate sadržaju u kom se nalaze najnovije sportske vesti, stručne analiza sportskih novinara sa višegodišnjim iskustvom, zanimljivosti iz sveta sporta, insajderske informacije iz mnogih svetskih liga, kao i takmičenje u prognozi sportskih mečeva za sve registrovane korisnike.

3. Obaveze Korisnika

U obavezi ste da kao Korisnik koristite Usluge putem aplikacije ili veb sajta u svemu u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.

Obavezujete se da ćete osigurati da Vaše korišćenje naših Usluga, uključujući, ali se ne ograničavajući na dostavljanje svih neophodnih informacija, podataka, slika ili bilo kojih drugih dokumenata bilo kog formata:

U suprotnom, dužni ste da nas obeštetite za sve gubitke, obaveze, izdatke i troškove (uključujući, ali ne ograničavajući se na pravne troškove), do kojih je došlo i koje smo pretrpeli, a koji proizilaze direktno ili indirektno iz kršenja ovih odredbi. Zadržavamo pravo da istražimo konkretne situacije i preduzmemo odgovarajuće mere protiv Vas ukoliko se utvrdi da ste u toku korišćenja Usluge na bilo koji način povredili odredbe ovih Opštih uslova korišćenja. Pod odgovarajućim merama podrazumeva se mogućnost privremene suspenzije odnosno trajne deaktivacije korisničkog naloga kao i pokretanje pravnih postupaka.

Strip Tip zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja.

4. Plaćanje

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs Narodne banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije/Vaša banka izdavalac, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne varijacije od originalne cene navedene na našem veb sajtu ili aplikaciji i one koju možete videti na Vašem bankovnom izvodu.

Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Plaćanja se vrše isključivo on-line putem platnih i kreditnih kartica. Sve cene su iskazane sa pripadajućim PDV-om. Pretplata se obnavlja automatski, ponovnim zaduživanjem kartice za iznos prvobitno odabranog paketa i to jednom mesečno 30 dana nakon što je prvobitno naplaćena pretplata. Pretplata se može otkazati u bilo kom trenutku, što dovodi do toga da u narednom mesecu sačuvana platna ili kreditna kartica neće biti zadužena za zapamćeni iznos. Za iznos koji je zadužena kartica u tekućem mesecu, onom u kom je podnet zahtev za otkazivanje pretplate, ne vršimo povrat novca.

Za plaćene pretplate koje su otkazane tokom meseca ,odabrani sadržaj će biti dostupan najviše 30 dana od naplate iznosa u tekućem mesecu.

Preduslov korišćenja plaćene aplikacije je uredna uplata. Strip-Tip će onemogućiti korišćenje aplikacije nakon isteka perioda za koji je uplaćena (prepaid korisnici), odnosno u slučaju dospelih a neplaćenih računa u skladu sa uslovima pružanja i korišćenja usluga.

Za procesiranje plaćanja koristimo usluge treće strane WS Pay. WS Pay poseduje odgovarajući PCI DSS sertifikat kojim garantuje bezbedne transakcije i pouzdanu kripto-zaštita. O uslovima korišćenja i načina rada WSPay- molimo korisnike da se upoznaju sa njihovi opštim uslovima i načinom rada koji su istaknuti na adresi Opšti uslovi korišćenja | WSpay.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom plaćanja, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

Politika vraćanja

Korisnik ima pravo da, u slučaju da je izvršio pogrešnu uplatu, podnese zahteva za povraćaja sredstava u roku od 24h od dana uplate.

Korisnik koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, Strip Tip će svaki zahtev koji je osnovan u zakonom predviđenom roku po okončanju reklamacionog postupka izvršiti povraćaj sredstava vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Dina i Amex metoda plaćanja, na način da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice. Korisnik je u obavezi da u podnetom zahtevu za povraćaj sredstava unese podatke i to: broj telefona, korisnički broj i mail adresu kao i obrazloženi zahtev za povraćaj sredstava.

5. Opšte odredbe

Svaki vid obaveštenja ili komunikacije, koji je dozvoljen ili neophodan u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja biće Vam poslat na e-mejl adresu koju ste naveli prilikom kreiranja svog korisničkog naloga. U slučaju da bilo koja strana ne iskoristi određeno pravo, odnosno pravno sredstvo iz ovih Opštih uslova korišćenja ili važećeg zakonodavstva, to se neće smatrati odricanjem od tog prava odnosno pravnog sredstva, a takav slučaj neće sprečiti dalje ostvarivanje nekog drugog prava ili pravnog sredstva po osnovu ovih Opštih uslova korišćenja. Opšti uslovi korišćenja predstavljaju i utvrđuju razumevanje i tumačenje našeg celokupnog odnosa u pogledu celokupne sadržine ovih Opštih uslova korišćenja, dok će se smatrati nevažećim svi eventualni prethodni sporazumi između strana, nastalih u pismenoj ili usmenoj formi.

6. Podaci i zaštita podataka

Sve neophodne informacije u vezi sa upotrebom Vaših ličnih podataka u svrhe korišćenja Usluge možete pronaći u našem Obaveštenju o privatnosti.

7. Kvalitet pruženih usluga

Za sva pitanja u vezi sa ovim Opštim uslovima korišćenja i njihovom primenom, možete se obratiti našem korisničkom servisu koji je dostupan preko imejl adrese: info@striptip.rs.

Mi ćemo sa svoje strane uložiti potrebne napore da u razumnom vremenskom roku i u skladu sa zakonom odgovorimo na sve dolazne zahteve za podršku.

8. Odricanje od garancija

Korisnik ovim garantuje: (a) da ima pravo i sposobnost da postane Korisnik i da se obavezuje da će da postupa u skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja; (b) da će se pridržavati svih važećih zakona i propisa koji se odnose na korišćenje Usluge; i (c) da će se pridržavati svih obaveza koje proističu iz ovih Opštih uslova korišćenja.

Saglasni ste sa time da ćete Uslugu koristiti na sopstveni rizik. Preduzećemo sve razumne korake da Vam pružimo dobar i kvalitetan nivo upotrebe Usluge, međutim ne garantujemo da će sam rad aplikacije ili veb sajta biti bez grešaka ili prekida u bilo kom trenutku. Izuzev u onim slučajevima kada je to ovde eksplicitno navedeno, u najvećoj mogućoj meri koja je dozvoljena zakonom ne garantujemo za tačnost istaknutog sadržaja, njegovu potpunost ili podobnost za određenu svrhu.

9. Ograničenje odgovornosti

Sav sadržaj prikazan u okviru Usluge ili korišćen na aplikaciji ili veb sajtu istaknut je bez ikakvih uslova ili garancija u pogledu njegove tačnosti sa naše strane. Sami snosite rizike povezane sa korišćenjem Usluge i interneta.

Nećemo biti odgovorni za gubitak ili štetu prouzrokovanu virusom, distribuiranim napadom uskraćivanja usluge ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji mogu zaraziti Vašu elektronsku i/ili mobilnu opremu, računarske programe, podatke ili drugi vlasnički materijal zbog Vaše upotrebe Usluge, kao ni za preuzimanje bilo kog sadržaja na njoj ili na bilo kojoj veb lokaciji koja je sa njom povezana.

Izričito ste saglasni i slažete se da mi nismo i ni pod kojim okolnostima ne možemo biti odgovorni za bilo koji vid štete nastale kao posledica: (i) upotrebe, zastoja u radu, propusta u aplikaciji ili veb sajtu ili bilo kakvog vida nemogućnosti korišćenja Usluge u datom momentu, ukoliko to nije moglo biti blagovremeno predviđeno ili otklonjeno; (ii) troškova nabavke roba i usluga nastalih na osnovu bilo kojih podataka ili informacija u vezi sa aplikacijom ili veb sajtom, pruženih usluga, primljenih poruka, odnosno obaveštenja; (iii) bilo kakve netačnosti, irelevantnosti ili nepotpunosti objavljenih informacija o aplikaciji i Usluzi; (iv) izjave ili ponašanja bilo koje treće strane u vezi sa Uslugom; (v) direktne transakcije između Vas i treće strane;

Ograničenja postavljena u ovom članu odnose se na: (i) stvarnu štetu i izgubljenu dobit, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka profita ili druge nematerijalne gubitke; (ii) sve posledice tužbe ili potraživanja u zbiru, uključujući, bez ograničenja, kršenje ugovora, kršenje garancije, odštetu, nepažnju, grubu nepažnju, namerno kršenje zakona, lažna predstavljanja i druge prevarne radnje.

Ograničenja navedena u ovoj sekciji biće važeća i nakon prestanka važenja ovih Opštih uslova korišćenja. Ograničenja će se primenjivati i ako neko od pravnih sredstava koja su navedena u ovim Opštim uslovima korišćenja bude zvanično utvrđeno kao neprimenjivo ili odbačeno.

10. Naknada štete

Prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja saglasni ste da ćete nam nadoknaditi svu štetu, uključujući i advokatske troškove i sudske troškove, koja proistekne iz: a) Vašeg korišćenja Usluge mimo ustanovljenih pravila; b) kršenja bilo koje odredbe ovih Opštih uslova korišćenja; c) zloupotrebe poverljivih podataka; d) kršenja prava bilo koje treće strane; e) kršenje intelektualnog vlasništva nad sadržajem Usluge.

Ukoliko do ovakvih situacija dođe, obratićemo Vam se sa zahtevom i detaljnim izveštajem o nastaloj šteti, u najkraćem mogućem roku.

Odredbe navedene u ovoj sekciji biće važeće i nakon prestanka važenja ovih Opštih uslova korišćenja.

11. Prekid ili izmena Usluge

Zadržavamo puno pravo da u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga prema vlastitom nahođenju menjamo, prepravljamo, obustavimo ili da na neodređeno vreme u potpunosti ugasimo kako Uslugu tako i aplikaciju i veb sajt, odnosno prekinemo mogućnost Vašeg pristupa istim, posebno onda kada je to u svrhu poboljšanja i boljeg rada Usluge. Takođe, zadržavamo puno pravo da ukoliko je to iz bilo kojih razloga neophodno ograničimo pristup nekim ili svim delovima Usluge.

U slučaju da promena može da ima posledice koje mogu da se odraze na Vaše korišćenje Usluge, to će u razumnom vremenskom roku biti objavljeno putem aplikacije ili veb sajta. Vi ćete o nastalim promenama biti blagovremeno obavešteni putem ,,push’’ notifikacije tj. poruke koje vam aplikacija šalje čak i kada nije uključena. Ova obaveštenja možete isključiti u podešavanjima na Vašem mobilnom telefonu. Takođe, sve promene koje su u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka biće blagovremeno i na adekvatan način vidljive u Obaveštenju o privatnosti.

Zadržavamo puno pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, prekinemo pružanje mogućnosti korišćenja Usluge ukoliko nam je zabranjeno: a) zakonima i propisima koji se primenjuju; ili b) bilo kojim u zakonu utemeljenim propisima naših poslovnih partnera ili provajdera usluga.

Do momenta stupanja na snagu izmena primenjivaće se prethodno važeći Opšti uslovi korišćenja. Ukoliko Korisnik ne pristane na izmene Opštih uslova korišćenja, neće biti u mogućnosti da koristi Uslugu. Za nove korisnike odmah će se primenjivati poslednja verzija Opštih uslova korišćenja.

12. Usluge trećih lica

Usluge koje koristite mogu da budu pružene kroz korišćenje različitih proizvoda i usluga trećih strana kao i hosting partnera kako bismo Vam obezbedili potrebno hardversko i softversko rešenje, umrežavanje, skladištenje, podršku svih vrsta marketinga ili srodnu tehnologiju neophodnu za pokretanje (u daljem tekstu Usluge trećih lica). Usluge trećih lica ne možemo kontrolisati, niti regulisati ovim Opštim uslovima korišćenja, budući da treća lica nisu i ni pod kojim uslovima se ne mogu smatrati stranom u ovim Opštim uslovima korišćenja. Samim tim, saglasni ste da mi ne možemo ni na koji način biti odgovorni za bilo koji proizvod ili uslugu koji budu pruženi od strane trećih lica, dok istovremeno prihvatate da treća lica nisu odgovorna za pružanje bilo kakve vrste korisničke podrške.

Takođe, ne garantujemo za tačnost bilo kakve vrste javnog prezentovanja ili informacija, uključujući tu i cene i ocene, prikazanih od strane trećih lica koji obezbeđuju određene usluge povezane sa korišćenjem Usluge.

Napominjemo da će se pod trećim licima u smislu ovih Opštih uslova korišćenja smatrati i Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corporation ili BlackBerry Limited, ukoliko koristite Uslugu putem razvijenih mobilnih aplikacija za Apple IOS, Android, Microsoft Windows ili Blackberry mobilne operativne sisteme

13. Trajanje i prestanak korišćenja Usluge

U momentu prihvatanja ovih Opštih uslova korišćenja, Vi se obavezujete na njihovo poštovanje. Ne postoji ograničenje u vezi sa periodom važenja Opštih uslova korišćenja. Međutim, Vi možete u bilo kom momentu raskinuti ovako ustanovljen odnos između, tako što ćete deaktivirati svoj korisnički nalog putem aplikacije i veb sajta ili slanjem takvog zahteva za deaktivaciju na sledeću imejl adresu: info@striptip.rs.

Zadržavamo puno pravo da Vam u bilo kom momentu prekinemo pružanje mogućnosti pristupa Usluzi sa trenutnim dejstvom, deaktiviranjem Vašeg naloga ili na drugi način sprečavanjem pristupa ili korišćenja Usluge, po sopstvenom nahođenju.

Odjava Usluge se vrši putem aplikacije ili veb sajta. Korisnik u korisničkom nalogu putem odeljka „Moj Nalog“ ima opciju da izvrši prekid usluge na način što će odabrati opciju „Poništi pretplatu” u kom slučaju se raskida pretplatnički odnos odnosno otkazuje dalje korišćenje Usluge. Iz tehničkih razloga Usluga se obnavlja na svakih 30 dana, i ukoliko korisnik želi da raskine Uslugu, u obavezi je da poništaj iste odradi najkasnije do 29. dana u kom slučaju pružanje Usluge prestaje po isteku tog kalendarskog meseca. Ukoliko se Usluga odjavi posle 30 dana ili na 30. dan pružanje Usluge prestaje po isteku narednih 30 dana.

14. Politika reklamacija

Na sve reklamacije, primenjuje se važeći Zakon o zaštiti potrošača.

Ukoliko korisnik smatra da obračun Usluga nije pravilno izvršen može podneti reklamaciju u pisanom obliku putem elektronske pošte na e-mail adresu info@striptip.rs.

Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje korisnika. Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru Usluga ili postoji drugi razlog zbog koga korisnik nije u mogućnosti da koristi Uslugu, pod uslovom da korisnik već nije započeo korišćenje Usluge.

Ukoliko je plaćanje obavljeno korišćenjem platnih kartica Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Dina. Korisnik u zahtevu za reklamaciju obavezno navodi i podatke iz potvrde o uspešno obavljenom plaćanju (TRANSACTION_ID, AUTH_CODE).

Strip Tip je dužan da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti korisnika o tome da li je reklamacija usvojena. Strip Tip neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje korisnika.

Isporuka digitalnog sadržaja se ne vrši na trajnom nosaču zapisa i korisnik je upoznat da takvom isporukom gubi pravo na odustanak od ugovora shodno odredbama člana 31. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja daje pismenu saglasnost da je upoznat sa ovim kao i svim pred ugovornim obaveštenjima.

15. Autorska prava i vlasništvo nad sadržajem

U skladu sa ovim Opštim uslovima korišćenja, mi Vam pružamo ograničeno, ne-ekskluzivno, opozivo, neprenosivo pravo da koristite Uslugu putem naše aplikacije ili veb sajta, a takođe i kroz korišćenje bilo kog sadržaja i informacija koji mogu biti stavljeni na raspolaganje, a u svakom slučaju isključivo za lične i nekomercijalne svrhe, osim ukoliko drugačije nije ugovoreno.

U toku primene ovih Opštih uslova korišćenja, Vi ne smete da : (a) uklanjate logo, žig ili bilo koju oznaku autorskih ili srodnih prava iz bilo kog dela Usluge, aplikacije ili veb sajta; (b) prodajete, kopirate, distribuirate, nudite, rentirate ili na bilo koji drugi način komercijalno eksploatišete Uslugu, osim ukoliko za to ne postoji naša prethodna izričita dozvola; (c) menjate, modifikujete, dekomplajlirate ili rastavljate bilo koji deo Usluge; (d) koristite bilo koji deo Usluge radi prikupljanja statističkih podataka, indeksiranja, istraživanja, odnosno ometate rad i funkcionalnost bilo kog aspekta Usluge; (e) pokušate ili izvršite neovlašćeni pristup Usluzi putem aplikacije ili veb sajta čime se može ugroziti njihovo funkcionisanje, odnosno bilo koji njihov deo, povezani sistem ili mreža.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog dela sadržaja sa veb sajta ili aplikacije, bez prethodnog odobrenja ili pisane saglasnosti Strip Tip-a.

Sadržaj sa web sajta i aplikacije kao i svi delovi sadržaja (zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme) predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Strip Tip-u, ili zaštićeno autorsko pravo trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Strip Tip.

16. Promocije i marketing

Imate mogućnost da nam date saglasnost da Vam prema vlastitom nahođenju, kada za to postoji mogućnost, učinimo dostupnim i ponudimo različite benefite, promocije, itd. Ne snosimo odgovornost, niti Vam garantujemo, da ćete biti u prilici da koristite bilo koju od ovih pogodnosti.

Zadržavamo puno pravo, sa čime se i Vi saglašavate prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, da oduzmemo bilo koji od benefita koji su Vam dati u slučaju da imamo razloga da verujemo, odnosno da utvrdimo da je došlo do bilo kakve vrste greške, lažiranja, nezakonitosti ili kršenja pravila u vezi sa benefitima, koji su Vam prethodno bili dati. Takođe, zadržavamo pravo da u bilo kom momentu bez prethodne najave ukinemo, prekinemo ili otkažemo dalje mogućnosti korišćenje benefita.

17. Punovažnost odredbi

U slučaju da bilo koja odredba ovih Opštih uslova korišćenja bude proglašena od strane nadležnog suda kao nevažeća ili neprimenljiva, preostale odredbe ostaju na snazi.

Nevažnost bilo koje odredbe ovih Opštih uslova korišćenja ne povlači i nevažnost Opštih uslova korišćenja u celini.

18. Rešavanje sporova

Prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja saglasni ste sa time da ćete sve međusobne sporove koji nastanu u toku i usled korišćenja Usluga rešavati sa nama na prijateljski način. U suprotnom, ukoliko nije moguće doći do sporazumnog rešenja svi sporovi koji proisteknu iz ili u vezi sa ovim Opštim uslovima korišćenja biće upućeni nadležnom sudu u Republici Srbiji, a u cilju zaštite prava za koje strana smatra da je ugroženo ili povređeno.

19. Dostava robe i eventualna ograničenja

Nakon uspešne kupovine pretplate na web sajtu ili putem mobilne aplikacije kupac će dobiti na email adresu koju se koristio prilikom kupovine pottvrdu o uspešno realizovanom plaćanju, ako i fiskalni račun za obavljenu kupovinu.

20. Osnovni podaci o firmi

Naziv prazvnog lica: STRIP-TIP DOO Beograd
Adresa: ul. Vitezova Karađorđeve Zvezde br. 58A, 11000 Beograd
Matični broj: 21701599
PIB: 112585699

21. Kontakt podaci – korisnički servis

Kontakt telefon: 011 343 48 29
Kontakt email: info@striptip.rs
Radno vreme kancelarije je od 09 do 17 radnim danima dok subotom i nedeljom kancelarija ne radi.

22. Ostalo

Ovi Opšti uslovi korišćenja, a koji po potrebi mogu biti modifikovani u skladu sa našim potrebama s vremena na vreme, predstavljaju celokupan i isključivi sporazum u cilju regulisanja odnosa između Vas kao Korisnika, sa jedne i nas, sa druge strane. Mi ćemo putem aplikacije i veb sajta objaviti nove verzije Opštih uslova korišćenja, ukoliko bude dolazilo do njihovih izmena. Sva pitanja koja imate o ovim Opštim uslovima korišćenja možete poslati na e-mejl adresu: info@striptip.rs.

Ovaj vebsajt koristi cookies da bi vam obezbedili najbolju uslugu. Dodatne informacije možete pronaći na stranici Politika privatnosti.

Prihvati